lnt logo

Phân phối và bán lẻ

Nhiều doanh nghiệp đã chọn Việt Nam là trung tâm tmạng lưới phân phối, được Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ mở cửa đối với lĩnh vực phân phối và bán lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, càng nhiều nhà đầu tư quan tâm vào lĩnh vực này, thì sự phức tạp cùng với số lượng các văn bản pháp luật, quy định và điều chỉnh trong lĩnh vực này càng tăng.

Tại LNT & PARTNERS, , chúng tôi có kinh nghiệm trong việc định hướng cácnhà đầu tư và doanh nghiệp vượt qua các thủ tục pháp lý này. Các luật sư của chúng tôi đã xử lý thành công trong việc giành được giấy phép phân phối và bán lẻ cho mọi loại hàng hóa và dịch vụ, bao gồm những trường hợp hạn chế nghiêm ngặt nhất tại Việt Nam. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ pháp lý các doanh nghiệpbao gồm các vấn đề liên quan đến cạnh tranh, giấy phép, thủ tục hợp tác, Sở hữu trí tuệ, lao động và thuế trong điều kiện pháp lý thường xuyên thay đổi.