lnt logo

Qũy & Góp vốn tư nhân

Lĩnh vực góp vốn tư nhân tại Châu Á vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt khi nó vươn ra tầm quốc tế. Khi các giao dịch thuộc lĩnh vực này ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi hơn, sự tham gia của các cố vấn luật sư là rất quan trọng, đặc biệt với pháp luật Việt Nam thường hay thay đổi.

Tại LNT & PARTNERS, , chúng tôi cung cấp các phương pháp tiếp cận toàn diện cho các giao dịch góp vốn tư nhân. Chúng tôi đã tư vấn cho các nhà nhận đầu tư, đầu tư góp vốn tư nhân và sắp xếp ngân hàng trong một số giao dịch tài chính quan trọng nhất tại Việt Nam.

Chúng tôi sở hữu kiến thức chuyên môn từ các giao dịch công-tư (bao gồm chiến lược thoái vốn thông qua IPO) cho các vụ thu mua được cơ cấu, mua lại doanh nghiệp bằng vốn vay nợ và huy động thêm vốn cổ đông. Chúng tôi cũng tham gia vào các giao dịch có vốn liên doanh và tích cực hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp.