lnt logo

Y tế

Lĩnh vực y tế là một trong số những lĩnh vực được quy định nghiêm ngặt nhất thế giới. Cho dù đó là giấy phép, giao dịch thương mại hoặc các vấn đề sở hữu trí tuệ, Sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp này cũng đồng nghĩa với việc các quy định pháp luật cũng liên tục thay đổi. Khi công nghệ mới xuất hiện và các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân càng đóng vai trò quan trọng, thì các vấn đề pháp lý càng phải được xem xét cẩn trọng, đặc biệt tại Việt Nam.

Tại LNT & PARTNERS, , các luật sư với bề dày kinh nghiệm đã đại diện cho các công ty đa quốc gia trong các vấn đề pháp lý thuộc lĩnh vực dược phẩm, bệnh viện trong và ngoài nước, các phòng khám và chuyên gia y tế. Chúng tôi đã được tham gia vào việc thành lập một số cơ sở y tế và các nhà cung cấp dịch vụ y tế lớn nhất của Việt Nam.

Chúng tôi là một trong số rất ít các công ty có các luật sư chuyên môn trong lĩnh vực dược phẩm, sinh học và công nghệ y khoa. Với những hiểu biết đầu tiên của chúng tôi về ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe đi cùng với những thách thức pháp lý, chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp các dịch vụ được thiết kế dành riêng cho các mục tiêu kinh doanh của khách hàng trong ngành công nghiệp đầy thách thức này.

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây