lnt logo

Cơ sở hạ tầng

Tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng tại Việt Nam hiện đang cao nhanh nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển này là những rủi ro pháp lý phát sinh từ rất nhiều loại văn bản pháp luật, quy định, quy chế ngành gây ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính và giai đoạn kiến thiết của dự án.

Tại LNT & PARTNERS, , những luật sư với bề dày kinh nghiệm có thể hỗ trợ khách hàng tại các giai đoạn pháp lý trong quá trình triển khai dự án. Chúng tôi từng hỗ trợ từ phía sau hoặc làm đại diện cho các khách hàng trong một số dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất nước trị giá hàng tỷ đô la trong các lĩnh vực:

  • đường đi, hầm
  • cầu
  • đường sắt
  • cảng và tàu thuyền
  • nước và môi trường

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây