lnt logo

Dự án

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển chưa từng có trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và dự đoán là sẽ tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, để triển khai những dự án luôn đi kèm với hàng loạt thử thách – từ việc huy động vốn cho đến giấy phép – phải tuân thủ tầng tầng lớp lớp những quy định của chính phủ phức tạp. Với hàng triệu (hay hàng tỷ) đô la có thể gặp rủi ro cao, cần có một cố vấn pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua tất cả quy trình thủ tục pháp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tại LNT & PARTNERS, , chúng tôi là công ty tư vấn luật hàng đầu cho các dự án phát triển lớn nhất Việt Nam: từ dự án đại lộ đến những con đập, khu phức hợp mua sắm đến những bệnh viện, và các dự án trọng điểm cấp quốc gia. Các luật sư của chúng tôi nổi tiếng với dịch vụ tư vấn cấp tiến và đa ngành đa lĩnh vực, áp dụng cho các khu vực nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực phát triển dự án.

Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ hàng loạt các dịch vụ trong lĩnh vực dự án bao gồm:

  • triển khai thực hiện và cơ cấu dự án
  • phân tích rủi ro
  • chuẩn bị tài liệu, soạn thảo hợp đồng
  • lập tài chính, đánh giá tính khả thi của dự án
  • tư vấn quyền sở hữu sáp nhập bất động sản

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây