lnt logo

Dịch Vụ Tài Chính

Trong thị trường tài chính ngày càng nhiều quy định và phức tạp, việc có những nhà tư vấn luật đầy kinh nghiệm và tập trung về lĩnh vực thương mại để giúp bạn trong khung pháp lí Việt Nam là rất cần thiết.

Tại LNT & Partner, chúng tôi trao cho bạn những điều trên. Những luật sư thuộc mảng dịch vụ tài chính của chúng tôi hiểu được tầm quan trọng trong việc kiếm soát rủi ro đồng thời đảm bảo những giao dịch an toàn và tự hào trong việc duy trì danh tiếng của mình với những tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Chúng tôi cung cấp những giải pháp thực tiễn và thiết thực để đạt được những kết quả thương mại thành công cho khách hàng của mình.

Mảng dịch vụ tài chính của chúng tôi bao gồm:

Những vụ việc chính gần đây:

  • Tư vấn khoản vay 300 triệu đô la kết hợp bởi hai ngân hàng Singapore cho đơn vị FPSO, bảo trợ bởi Petro Vietnam
  • Tư vấn dự án tài chính 25 triệu đô la cho khu công nghiệp Việt Nam – Singapore để phát triển dự án khu công nghiệp Quảng Ngãi.
  • Tư vấn trong việc thành lập ngân hàng Malaysia 100% vốn nước ngoài và một tổ chức tài chính Hàn Quốc 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
  • Tư vấn công ty Vận tải PetroVietnam trong sự án tài chính 175 triệu đô la bởi Citibank (Nhật Bản). bao gồm việc phác thảo hợp đồng và thương lượng (dàn xếp thóa thuận tài sản, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bồi thường và hợp đồng hoán đổi ISDA) để cung cấp vốn cho 3 thùng chưa dầu cỡ Amarax cho dự án lọc dầu Dung Quốc – Dự án lọc đầu đầu tiên ở Việt Nam.
  • Tư vấn phát hành 800 triệu Đô la trái phiếu đa quốc gia và liên Giấy liên kết tín dụng bởi 1 trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam.