lnt logo

Góp vốn tư nhân

Góp vốn tư nhân đã trở thành nguồn động lực quan trọng tại Việt Nam. Do các giao dịch này tăng lên mạnh mẽ và ngày càng thu hút, nhu cầu tìm kiếm một cố vấn pháp lý đáng tin cậy để đảm bảo tuân thủ pháp luật trở thành yếu tố quyết định hơn bao giờ hết.

Tại LNT & PARTNERS, đội ngũ chuyên về góp vốn tư nhân của chúng tôi làm việc tích cực và chặt chẽ với đội ngũ chuyên về doanh nghiệp, M&A, ngân hàng và thuế nhằm cơ cấu những giải pháp thiết thực và ưu đãi nhất về thuế cho khách hàng. Cách tiếp cận vì lợi ích của khách hàng đã giúp chúng tôi hợp sức với các công ty góp vốn tư nhân lớn nhất Việt Nam để cung cấp những ý kiến chuyên môn bao quát nhiều lĩnh vực. Cùng nhau, chúng tôi đã dẫn dắt các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp thành công nhất trên cả nước.

Khách hàng của chúng tôi được đáp ứng lợi ích từ một phạm vi rộng các dịch vụ trong lĩnh vực góp vốn tư nhân mà chúng tôi hoạt động, bao gồm:

  • Mua lại và sử dụng đòn bẩy tài chính
  • Lập quỹ đầu tư liên doanh
  • Các quỹ đầu tư
  • Giao dịch đại chúng và tư nhân

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây