lnt logo

Thị trường vốn

Tìm kiếm và nắm giữ nguồn vốn ngày càng khó khăn do thị trường vốn ngày càng thắt chặt hơn trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Do đó, khi huy động nguồn vốn, các doanh nghiệp cần một đội ngũ tư vấn hiểu rõ hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các kế hoạch chiến lược nhằm đạt được mục tiêu thương mại của mình.

Tại LNT & PARTNERS, , chúng tôi tự hào có các mối quan hệ chiến lược với các tổ chức tài chính lớn nhất Việt Nam thông qua các hoạt động thực tiễn trên thị trường vốn. Với những biến động liên tục của thị trường cùng những cơ hội xoay chuyển không ngừng, đội ngũ luật sư của chúng tôi vẫn được đánh giá cao về khả năng cung cấp các giải pháp trong khoảng thời gian hạn hẹp trước tình hình khó khăn chung của thị trường.

Nhờ vào kinh nghiệm phong phú và đa dạng khắp các lĩnh vực và sự thấu hiểu công việc kinh doanh của khách hàng, chúng tôi có thể xây dựng chiến lược hiệu quả áp dụng cho mọi hình thức huy động nguồn vốn. Nhiều khách hàng đã tin cậy và giao cho LNT & PARTNERS, trọng trách huy động hàng tỷ đồng nguồn vốn thông qua một loạt các sản phẩm chứng khoán – từ các vấn đề thông thường cho đến các dịch vụ hỗn hợp phức tạp …

Khách hàng tại LNT & PARTNERS sẽ được hưởng những lợi ích từ các dịch vụ thuộc lĩnh vực thị trường vốn, bao gồm:

  • IPO và các hình thức chào bán cổ phần khác
  • Vay bắc cầu và huy động vốn vay
  • Phát hành chứng khoán phái sinh
  • Phát hành riêng lẻ

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây