lnt logo

Bảo hiểm

Cung cấp dịch vụ pháp lý về lĩnh vực bảo hiểm đòi hỏi các luật sư ngoài kiến thức pháp luật còn phải có sự am hiểu chuyên sâu các hoạt động trong ngành cũng như nhận biết các thách thức đối với công ty bảo hiểm, đặc biệt trong môi trường ngày càng được quản lý chặc chẽ tại Việt Nam.

Đó là lý do tại sao nhiều cái tên của công ty bảo hiểm hàng đầu đã chọn chúng tôi là nhà tư vấn pháp lý tin cậy của họ. Với nghiệp vụ bảo hiểm chuyên sâu trên mọi lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm, các chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp thực tế đối với các vấn đề gây tranh cãi và không tranh cãi. Chúng tôi là một trong số ít các công ty tại Việt Nam dẫn đầu về nghiệp vụ bảo hiểm, đồng thời cung cấp tư vấn nhanh chóng và kịp thời trong ngành công nghiệp phát triển nhanh.

Khách hàng tại LNT & PARTNERS, sẽ được hưởng lợi ích từ các dịch vụ đa dạng thuộc lĩnh vực bảo hiểm, bao gồm:

  • Thủ tục tố tụng phá sản tại Việt Nam và quy định theo Chương 11 tại Mỹ.
  • Tranh chấp bảo hiểm và bồi thường
  • Đề án bồi thường
  • Thỏa thuận tái bảo hiểm
  • Soạn thảo và phạm vi chính sách bảo hiểm
  • Tuân thủ quy định

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây