lnt logo

Phá sản

Trước tình hình kinh tế biến động liên tục, chúng tôi hiểu rằng chiến lược thương mại không phải bao giờ cũng đi theo kế hoạch đã định trước. Trong những tình huống như vậy, sự can thiệp ngay từ ban đầu hoặc giải quyết vấn đề nhanh chóng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa những hậu quả kinh tế lớn hơn trong tương lai.

Tại LNT & PARTNERS, , các luật sư với bề dày kinh nghiệm luôn có những biện pháp xử lý nhanh chóng khi các khách hàng doanh nghiệp rơi vào tình huống khủng hoảng. Khi hợp tác với chúng tôi, khách hàng sẽ được hỗ trợ bởi một đôi ngũ luật sư chuyên xử lý các vấn đề phá sản và tái cấu trúc doanh nghiệp, đưa ra một giải pháp chiến lược nhanh chóng từ đơn giản đến phức tạp. Đội ngũ tư vấn phá sản và tái cấu trúc sẽ hợp tác chặt chẽ với đội ngũ luật sư chuyên về M&A, ngân hàng, tranh tụng và thuế để đưa ra những ý kiến chuyên môn pháp lý toàn diện, giảm bớt rủi ro tài chính và cải thiện khả năng phục hồi của công ty.

Khách hàng tại LNT & PARTNERS, sẽ được hưởng những lợi ích từ các dịch vụ đa dạng thuộc lĩnh vực luật phá sản và tái cấu trúc, bao gồm:

  • Thủ tục tố tụng phá sản tại Việt Nam và quy định theo Chương 11 tại Mỹ.
  • Quản tài viên
  • Phục hồi tín dụng
  • Điều tra gian lận doanh nghiệp
  • Bảo hộ phá sản

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây