lnt logo

Tuân thủ

Ngày nay, các công ty với mọi quy mô và mọi ngành nghề cần tuân thủ các chương trình để xác định, ngăn chặn và khắc phục hành vi vi phạm pháp luật và các chính sách kinh doanh. Việc tạo ra và duy trì các chương trình này là nhiệm vụ đầy tính thử thách, đặc biệt là tại Việt Nam, nơi mà pháp luật và luật lệ thay đổi một cách liên tục. Các chế tài xử phạt nghiêm khắc của Việt Nam đối với các hành vi vi phạm đã tạo nên tầm quan trọng cho các công ty trong tìm kiếm cách tiếp cận một chế độ tuân thủ mạnh mẽ và thích ứng.

Tại LNT & PARTNERS, , chúng tôi hỗ trợ khách hàng vượt qua những thách thức ấy bằng cách cung cấp dịch vụ đánh giá tuân thủ toàn diện. Đội ngũ luật sư của chúng tôi giàu kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp phù hợp với từng ngành nghề cụ thể, thậm chí đồi với các ngành nghề được quy định nghiêm ngặt nhất tại Việt Nam. Các chuyên gia đa ngành của chúng tôi, những người có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đảm bảo rằng khách hàng nhận được ý kiến tư vấn liên quan đến mọi khía cạnh của luật pháp.

Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ phạm vi dịch vụ rộng lớn của chúng tôi trong lĩnh vực tuân thủ, bao gồm:

  • Cung cấp dịch vụ đánh giá việc tuân thủ doanh nghiệp trong mọi ngành nghề và lĩnh vực của pháp luật
  • Đề xuất chương trình tuân thủ được thiết kế đặc biệt.
  • Cung cấp chương trình đào tạo và giáo dục cho nhân viên.

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây