lnt logo

Thương Lượng và Hòa Giải

Những ưu điểm của hòa giải đã biến phương thức giải quyết này trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Các doanh nghiệp ngày càng ý thức được lợi thế của mình, bao gồm cả việc tiết kiệm chi phí và thời gian cũng như duy trì các mối quan hệ thân thiện trong làm ăn.

Tại LNT & PARTNERS, , chúng tôi tự hào luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi thường ưu tiên phương thức hòa giải khi khách hàng xảy ra tranh chấp. Những mối quan hệ kinh doanh đáng giá thường gặp rủi ro cao, vì vậy chúng tôi luôn xử lý tranh chấp bằng cách ít can thiệp nhất, như hỗ trợ chuẩn bị những thủ tục hòa giải cho khách hàng. Đối với những vụ việc phức tạp và phạm vi rộng hơn, chúng tôi sẵn sàng đại diện khách hàng để đàm phán với đối tác nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng.

Khách hàng tại LNT & PARTNERS, sẽ được hưởng lợi ích từ các dịch vụ đa dạng thuộc lĩnh vực hòa giải, bao gồm:

Tư vấn về vị trí pháp lý và trên thực tế của khách hàng trong vụ việc hòa giải có thể xảy ra

  • Đại diện hoặc tư vấn về mọi giai đoạn thực hiện thủ tục hòa giải.
  • Chuẩn bị bản tóm tắt hòa giải.
  • Tư vấn về vị trí pháp lý và trên thực tế của khách hàng trong vụ việc hòa giải có thể xảy ra

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây