lnt logo

Sở hữu trí tuệ

Trong một nền kinh bất ổn, đặc biệt là ở Việt Nam những sản phẩm giả mạo ngày càng trở nên phổ biến hơn. Vì vậy, những công ty cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Tại LNT & PARTNERS, , những luật sư chuyên xử lý các vấn đề sở hữu trí tuệ có thể bảo vệ những ý tưởng, nhãn hiệu, sáng chế, sáng kiến của khách hàng và trên hết, uy tín của họ. Chúng tôi lấy đó làm mục tiêu để giảm thiểu bất kỳ hậu quả thương mại nào do vi phạm bản quyền để khách hàng có thể sử dụng và khai thác đầy đủ tài sản sở hữu trí tuệ của họ. Đội ngũ của chúng tôi hoạt động tích cực trong việc xử lý nhiều vụ việc đa dạng và đã được công nhận về khả năng am hiểu các dịch vụ Sở hữu trí tuệ, từ thông thường đến phức tạp.

Dịch vụ tư vấn về Sở hữu trí tuệ bao gồm:

Những vụ việc nổi bật gần đây:

  • Đại diện cho một trong những tập đoàn điện tử quốc tế lớn nhất của Hàn Quốc trong vụ vi phạm bản quyền Smart TV, các ứng dụng và Karaoke trực tuyến
  • Tư vấn cho một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất tại Việt Nam, là đơn vị tiên phong nộp đơn xin cấp bằng sáng chế để bảo vệ quy trình kinh doanh đổi mới.
  • Đại diện cho một tập đoàn Nhật Bản lớn trong lĩnh vực công nghiệp bán lẻ để bảo hộ nhãn hiệu và giữ vững thị phần dẫn đầu tại Việt Nam
  • Đại diện cho một tổ chức phi lợi nhuận có quy mô lớn tại Việt Nam để chuẩn bị các thủ tục hành chính, tố tụng trong vụ kiện vi phạm nhãn hiệu.
  • Đại diện cho một trong những nhà bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam để bảo hộ bản quyền cho danh mục tài sản sở hữu trí tuệ được thương mại hóa trên tất cả các hình thức truyền thông.