lnt logo

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học tại Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng và đã có những thành tựu đáng kể trong việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ sinh học vào lĩnh vực nông nghiệp, hiện là thế mạnh của đất nước. Nhờ vào sự phát triển nhanh chóng này, công nghệ sinh học trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các nhà phát triển, nhà đầu tư và nghiên cứu để bảo vệ quyền lợi của họ trong các hoạt động phát triển quy trình sinh học, thiết bị y khoa, công nghệ nano, thực phẩm chức năng hoặc di truyền học.

Tại LNT & PARTNERS, chúng tôi không nhìn vào hiện tại mà còn hướng đến tương lai. Công ty chúng tôi là một trong số rất ít công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và  tác nghiệp chuyên nghiệp trong môi trường ngày càng phát triển của công nghệ sinh học. Việc hợp tác duy trì giữa đội ngũ cố vấn của chúng tôi cùng các công ty công nghệ sinh học toàn cầu là minh chứng về năng lực của LNT & PARTNERS, .

Khách hàng tại LNT & PARTNERS, sẽ được hưởng lợi ích từ các dịch vụ đa dạng thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, bao gồm :

  • thực thi, bảo hộ, yêu cầu cấp bằng sáng chế và nhãn hiệu
  • cấp giấy phép sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp
  • lập kế hoạch sở hữu trí tuệ

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây