lnt logo

Thuê ngoài

Trong môi trường kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp chú ý nhiều hơn về vấn đề chi phí. Thuê nhân công bên ngoài hiện đang là một xu hướng phát triển (trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quy trình kinh doanh và nhân sự) và được xem như là một phần chiến lược của công ty. Để tối ưu hóa lợi ích của việc tuyển dụng bên ngoài, các doanh nghiệp cần xác định cụ thể các mô hình thuê nhân công bên ngoài sao cho phù hợp với yêu cầu và khả năng của mình.

Tại LNT & PARTNERS, , chúng tôi cung cấp các giải pháp thông qua quá trình làm việc chặt chẽ với khách hàng để đề ra các mục tiêu kinh doanh thực tế và một mô hình kinh doanh tương ứng phù hợp với mục tiêu trên.

Chúng tôi hiểu rằng hợp đồng thuê nhân công bên ngoài thường yêu cầu các điều khoản chuyên môn hóa để đảm bảo các thành phần và thiết bị Công nghệ thông tin được triển khai và sử dụng đúng cách. Vì vậy, với đội ngũ am hiểu nghiệp vụ cũng như các hoạt động trong lĩnh vực này, các khách hàng sẽ được phục vụ một cách tốt nhất. Đội ngũ luật sư của chúng tôi đã và đang tham gia vào dự án thuê nhân công bên ngoài xuyên quốc gia trị giá hàng triệu, tỷ đô la.

Khách hàng tại LNT & PARTNERS, được hưởng lợi ích từ các dịch vụ đa dạng thuộc lĩnh vực thuê nhân công bên ngoài, bao gồm:

  • Đàm phán và soạn thảo hợp đồng thuê nhân công bên ngoài
  • Tư vấn về sắp xếp thuê nhân công bên ngoài
  • Cung cấp chiến lược thuê nhân công bên ngoài

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây