lnt logo

Cơ hội

LNT & PARTNERS, là một trong những công ty luật bản địa lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi được xếp hạng và công nhận là một trong những công ty luật hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi thường xuyên tiến hành những chương trình huấn luyện nội bộ cho các luật sư, đồng thời khuyến khích họ không ngừng học hỏi và đào tạo tại các tổ chức bên ngoài.Đội ngũ tại LNT & Partners gắn bó rất chặt chẽ. Chúng tôi cùng tạo ra những giải pháp sắc bén và công phu cho những khách hàng của mình, gồm những công ty quốc tế lớn và những công ty Việt Nam hàng đầu.

Khi bạn tham gia vào LNT & PARTNERS, là bạn đang tham gia vào một đội ngũ của những chuyên gia, những người luôn hết lòng giúp đỡ nhau trong một môi trường thân thiện, hỗ trợ và cởi mở. Sự phát triển chuyên nghiệp của sự nghiệp bạn được đảm bảo bởi chúng tôi.

Liên hệ chính

Bà Diệp Thu Hoa

Trưởng phòng nhân sự

thuhoa.diep@LNTpartners.com