lnt logo

Tuyển dụng
LNT & PARTNERS, hiện đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp để tham gia vào đội ngũ của mình ở những vị trí sau:

Key Contact

Bà Diệp Thu Hoa

Trưởng phòng nhân sự

thuhoa.diep@LNTpartners.com