lnt logo

Các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây

Các chuyên gia tại LNT & PARTNERS đã từng tham gia những giao dịch và những vụ tranh chấp lớn nhất trong nước. Chúng tôi đã tham gia, tư vấn và đại diện cho rất nhiều khách hàng trong nước và quốc tế trong hàng loạt lĩnh vực kinh tế với những giao dịch hàng triệu đô và những vụ tranh chấp lớn.

Nhờ vào những cam kết tuyệt vời cùng những nổ lực đem đến dịch vụ xuất sắc cho khách hàng của chúng tôi, LNT & Partners tự hào từng hợp tác với những khách là những công ty trong danh sách Fortune Global 500 và những công ty Việt Nam nổi tiếng.

Vui lòng tham khảo những đường dẫn dưới đây của từng nghiệp vụ để biết thêm về những khách hàng và vụ việc chính của chúng tôi: