lnt logo

Hội thảo
Hội thảo “Kỹ năng phòng ngừa và giải quyết tranh chấp trong đầu tư quốc tế”

November 16, 2016

Đăng ký

Tiến sĩ Lê Nết, Công ty luật LNT & Partners, sẽ có buổi trình bày tại Hội thảo “Kỹ năng phòng ngừa và giải quyết tranh chấp trong đầu tư quốc tế” do Sở Tư pháp Thành phố phối hợp với Quỹ IRZ (CHLB Đức) tổ chức vào ngày 21 và 22/11/2016 tại khách sạn Kim Đô, Quận 1. Phần trình bày của Tiến sĩ Lê Nết với nội dung liên quan đến những kỹ năng cần thiết của trọng tài viên bắt đầu vào 14:00 ngày 22/11/2016.

Buồi hội thảo diễn ra dưới sự tham dự của các Sở ngành thành phố, các Ban quản lý của Thành phố có liên quan đến các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài, các tổ chức trọng tài thương mại của Việt Nam và các cá nhân, tổ chức có liên quan.
#legal #event