lnt logo

Giải thưởng và xếp hạng

Các luật sư của chúng tôi đã được công nhận ở rất nhiều nghiệp vụ pháp lý khác nhau bới các tổ chức danh tiếng. Đây là kết quả của những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ luật sư đầy chuyên môn và tâm huyết. Dưới đây là một số giải thưởng của chúng tôi:

img
 • Công ty Luật Sáng Tạo Châu Á Thái Bình Dương – 2015, 2016 bởi tạp chí Financial Times
img
 • Công ty Luật của Năm tại Việt Nam năm 2014, Tổ chức Asian Legal Business (ALB) thuộc tập đoàn Thomson Reuters
img
 • Chambers Asia-Pacific 2016 – Công ty luật Việt Nam dẫn đầu, về:
  • • Tài chính & ngân hàng
  • • Doanh nghiệp / Mua bán & Sáp nhập
  • • Giải quyết tranh chấp
  • • Sở hữu trí tuệ
  • • Dự án, Cơ sở hạ tầng & năng lượng
img
 • Công ty luật nổi bật 2016
 • Luật sư hàng đầu 2016 6
img
 • Nhà tuyển dụng được yêu thích (2012 – 2016), Tổ chức Asian Legal Business (ALB) thuộc tập đoàn Thomson Reuters
img
 • Peer Choice – Công ty Luật Doanh nghiệp của năm tại Việt Nam
img
 • Công ty luật được đề nghị cho Tài chính và Doanh Nghiệp – 2015
img
 • Công ty luật được đề nghị cho Năng Lượng và Bất Động Sản – 2015
img
 • Innovative Law Firm in Asia-Pacific – 2015 By Financial Times
img Giải thưởng “Giải quyết Tranh Chấp Châu Á – Thái Bình Dương 2015” của Asialaw Profile

 • • Công ty luật Quốc gia của Năm
 • • Ngôi sao Tranh tụng của Năm
img Tổ chức Asian Mena  Counsel- Công ty Luật của Năm 2015 về:

 • • Chống độc quyền/ Cạnh tranh
 • • Bảo hiểm
 • • Khoa học đời sống
 • • Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp
 • • Thuế
 • • Công ty luật nội địa trách nhiệm
img
 • Asialaw 2015 – Công ty Luật được đánh giá cao
img
 • Giải thưởng SE Asia  Law Awards – Asian Legal Business, Thomson Reuters
 • • Đề cử – Công ty luật của Năm;
 • • Đề cử – Công ty luật giao dịch của Năm;
 • • Đề cử – Luật sư điều hành của Năm;
 • • Đề cử – Công ty luật của Năm về Trọng tài; Tài chính & Ngân hàng; Xây dựng; Năng lượng & Khoáng sản; Sở hữu trí tuệ và Bất động sản;
img
 • Luật sư hàng đầu – Asialaw 2014
img
 • Công ty luật của năm 2014
img
 • Luật sư thị trường Châu Á –  Đề cử cho Giải quyết tranh chấp, Mua bán-Sáp Nhập, Sở hữu trí tuệ – 2014
img
 • Công ty luật của năm 2014 về Chống độc quyền & Cạnh Tranh
img
 • Công ty luật được đề nghị cho Năng lượng và Bất động sản 2014
img
 • Công ty luật của năm 2014 – Việt Nam
 • Nhà cải cách Sở hữu trí tuệ của năm 2014 – Việt Nam
 • Tuân thủ Đầu tư xuyên biên giới – Việt Nam
img
 • Công ty luật hàng đầu 2014
img
 • Công ty luật hàng đầu về Thuế 2014
img
 • Công ty luật được ghi nhận 2014
img
 • Công ty luật được đề nghị cho Tài chính & Ngân hàng (2013 – 2014)
 • Công ty luật được đề nghị cho Doanh nghiệp, Mua bán & Sáp nhập (2012 – 2014)
 • Công ty luật được đề nghị cho Giải quyết tranh chấp (2012 – 2014)
 • Công ty luật được đề nghị cho Thuế 2014
img
 • Công ty luật của Năm tại Việt Nam  về Tài chính Doanh nghiệp – Chuyên gia luật toàn cầu 2014
img
 • Công ty luật hàng đầu Việt Nam về Tài chính và Ngân hàng (2010 – 2013)
 • Công ty luật hàng đầu Việt Nam về Doanh nghiệp, Mua bán và Sáp nhập (2009 – 2013)
 • Công ty luật hàng đầu Việt Nam về Dự án, Bất động sản và Năng lượng (2012 – 2013)
img
 • Công ty luật được về nghị cho Mua bán & Sáp nhập
 • Công ty luật được về nghị cho Tài chính và Ngân hàng
img
 • Đề cử Công ty luật của Năm tại Việt Nam năm 2013
 • Đề cử Công ty luật của Năm tại Việt Nam năm 2012
 • Xếp hạng nhì Nhà tuyển dụng được yêu thích 2012
img
 • Luật sư hàng đầu về Dự án tài chính 2011 và 2012
img
 • Công ty luật hàng đầu Việt Nam về Doanh nghiệp Mua bán-Sáp nhập (2009 – 2013)
 • Công ty luật được về nghị cho Ngân hàng và Tài chính  (2010 – hiện tại)
img
 • Công ty luật được tin cậy nhất – 2012
img
 • Ghi nhận danh dự – Dự án đại lộ Đông Tây và hầm Thủ Thiêm
img
 • Công ty luật được đề nghị (2011 – 2012)

Năm 2012, một trong những Luật sư thành viên của chúng tôi được vinh dự là một trong năm Luật sư trong nước được trao giải thưởng Luật Sư Của Năm bởi Tạp chí Pháp Luật Việt Nam của Bộ Tư Pháp.